STIKONFERANSEN

Sammendrag

Mål:
– Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
– Øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning
– Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
– Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng

Progamkomité:
– Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening
– Nils Yngve Berg, Miljødirektoratet
– Kari Nilssen, Hedmark fylkeskommune
– Anne-Mari Planke, Den Norske Turistforening
– Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

Stikonferansen 2017 arrangeres av DNT og FL i samarbeid med Miljødirektoratet og

Hedmark fylkeskommune. Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til konferansen.

Takk for samarbeid og støtte!

LAST NED PDF