STIKONFERANSEN 2019

PROGRAM 2019

Tirsdag 12. mars

11.00 Åpningssekvens

Åpning DNT/FL
Velkommen til Bergen, Ordfører Marte Mjøs Persen
Kulturinnslag

11.30 Ferdselsårer i friluftslivet – Statssekretær Sveinung Rotevatn
12.00 Nasjonal dugnad for registrering av turruter og stier – betydning og rolledeling

Ivar Myklebust, Miljødirektoratet
Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket
Dag Terje Klarp Solvang, DNT

12.30 Lunsj og utstillingsvandring
14.00 Nye virkemidler og redskap i stiarbeidet

 • Veileder for planlegging av friluftslivets ferdselsårer, Nils Yngve Berg, Miljødirektoratet
 • Håndbok i naturvennlig tilrettelegging, Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet
 • Merkehandboka, Anne-Mari Planke, redaksjonen/DNT
 • Spillemidler til tilrettelegging, skilting og merking, Ole Fredriksen, Kulturdepartementet
 • Standard symboler for Friluftsliv, idrett og beredskap, Kristoffer Kristiansen, Kartverket
 • Ny nasjonal turplanlegger, nye UT.no, Endre Kleiveland, DNT

15.30 Befaring
Store Lungegårdsvann – 3 ulike befaringer:

 1. Satsning og tilrettelegging for bynær padleaktivitet
 2. Bystranden, området rundt vannet, aktiviteter og bruk
 3. Damsgårdssundet, Småpudden og Løvstien

17.00 Turskiltprosjektet

Erfaringer og suksesser fra Turskiltprosjektet, Unn Dehlen, Gjensidigestiftelsen
Pecha Kucha: Gode eksempler fra Turskiltprosjektet

18.00 Slutt for dagen
19.30 Aperitiff
20.00 Festmiddag – avslutning turskiltprosjektet, taler og kåring beste turrute
Vertskap Gjensidigestiftelsen

Onsdag 13. mars

08.30 Stiens historie, Torbjørn Ekelund
09.00 Stien – kan den verdsettes? Kristin Magnussen, Menon Economics
09.30 Prosjektet ”Ascent – Promoting Sustainable Access to Uplands and Natural
Environments” Marta Dixon, Hordaland fylkeskommune
10.15 Pause (utsjekk)
10.45 Stibygging/tilrettelegging

 • Sti som kvalitet, sti som utfordring, Odd Inge
  Vistad, NINA
 • Stirydding, Bella Engen, DNT
 • Stibygging, Petter Braaten, SNO
 • Stibygging, Roald Eidsheim, Rekkje stiutvikling
 • Sherpasti, Margrete Rabås, Tromsø kommune
  Paneldebatt

12.15 Visjoner for stien i et samferdsels-, helse- og friluftslivsperspektiv, Arne Nævra, stortingsrepresentant og naturfotograf
12.45 Avslutning
13.00 Lunsj

Ekstraprogram

Mandag 11. mars på Hotell Zander K: Kystledseminar
(pris kr 500)

Seminar om kystfriluftsliv og kystled. Vi setter historie, status og utfordringer for kystfriluftslivet på dagsorden. Presentasjon av veileder for ro- og padleruter og kyststier som del av nasjonalt stiprosjekt.

14.00   Lunsj
15.00   Velkommen til seminar, Per Hillesund, Forbundet KYSTEN
15.15   Historisk tilbakeblikk på kystfriluftslivets historie, Rune Svensson, Oslofjordens Friluftsråd
15.35   Dagens situasjon for kystfriluftslivet

Utfordringer, Eva Lill Kvisle, DNT

Kystled gir utvikling, Svein Hjorth Olsen, Aust-Agder Turistforening

Rammebetingelser, Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

16.35   Diskusjon
17.00   Pause
17.30   Presentasjon av ny veileder for ro- og padleruter, Anne-Mari Planke, DNT
17.50   Padleleden i Vestfold, Vestfold Fylkeskommune

             Satsingen i padle- og roruter i Bergen, Frithjof Fosse, Bergen og Omland Friluftsråd

18.10   Forbundet KYSTENs satsing på båtbygging gjennom bruk av båt i opplæring, Mathilde G. Vikene, Forbundet KYSTEN 
18.30   Diskusjon

 

Onsdag 13. mars: Stibygging
(pris kr 300)

14.00 Innledning av DNT/FL
14.15 Stibygging i kommunalt perspektiv, Bergen kommune
14.45 ”Stibyggerskolen light” Rekkje stiutvikling
17.00 Avslutning

Praktisk informasjon

Konferansen finner sted på Hotell Scandic Ørnen i Bergen sentrum.
Adresse: Lars Hilles gate 18, 5007 Bergen, Norge. Telefon: 55 37 50 00

Påmelding og priser uten overnatting:
Konferanse med festmiddag tirsdag kveld: Kr 2500
Konferanse dag 1: Kr 1000
Konferanse dag 2: Kr 1000
Festmiddag tirsdag kveld: Kr 500

NB: Overnatting bestilles direkte til hotellet. Vi har rabattavtale med:
1. Hotell Scandic Ørnen (ca kr 1550 i enkeltrom)
Bestill her.
Konferansekode hotell Ørnen: 46492592
2. Hotell Zander K (kr 810 i enkeltrom)
Bestill her.

Meld deg på her!