STIKONFERANSEN

PROGRAM 2017

Onsdag 8. mars

10.30 Åpning 
Kulturinnslag Frida Ånnevik 

10.50 Hvilke nye stier gir friluftsmeldingen, Ellen Hambro, Miljødirektoratet
Spørsmål og kommentarer (foredrag 1)

11.30 Kartlegging og ferdselsårer i Sverige, Erik Hellberg Meschaks, Natur-vårdsverket (foredrag 2)

12.00 Lunsj og utstillingsbesøk  

13.15 HVERDAGSSTIEN 

13.15 Stier i kulturlandskapet – problem og nytte for landbruket og hver-dagsfriluftslivet. Ilsengstiene som eksempel. Margrete Ruud Skjeseth, Hamar og Hedemarken Turistforening og Trygve Slagsvold Vedum, grunneier og partileder. (foredrag 3)

14.00 Stioppskriften fra a til å. Nytt anlegg – fem tusen brukere.
Knut Eggen, Engerdal og Trysil Turlag. 

14.30 Turskiltprosjektet – resultater og visjoner, Ingrid Tollånes, leder av styringsgruppen (foredrag 5)

14.50 Befaring på strandpromenaden, Hamar kommune 

16.15 REISELIVET PÅ NYE STIER 

16.15 Nasjonale Turiststier –svaret på reiselivets sti-utfordringer? Bente Rønning, Miljødirektoratet. (foredrag 6)

16.45 Kommentarer til innlegget fra DNT og fra reiselivet

17.00 Diskusjon og spørsmål fra salen

17.30 Om vandring. Kåseri med Thor Gotaas

18.00 Slutt for dagen

19.30 Middag

 

Torsdag 9. mars

0830 STIEN INN I FRAMTIDA 

0835 Stien i framtidas anleggspolitikk, Kulturdepartementet (foredrag 7)

0915 Sti i kart – grunnlag for både ferdsel og planverk, Kari Strande, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (foredrag 8)

0945 Stier og gangveger til transport og fritidsbruk, samarbeid og rolledeling, Liv Øvstedal, Vegdirektoratet (foredrag 9)

1015 Pause (utsjekk, frukt) 

1100 Reiseliv og stisykling—mulighet og samarbeid for friluftsliv og folkehelse. Haaken Christensen, Innovasjon Norge (foredrag 10)

1130 Hva tåler stiene? Effekt av sykling og ridning på stier i skog og fjell. Dagmar Hagen, NINA

Spørsmål og kommentarer

1215 Pause 

1230 Ferdselsregulering på sti – hva er lov og hva er lurt? Marianne Reusch (foredrag 12)

1300 Turruteplaner – en planmessig tilnærming for å fremme stier og unngå konflikter. Gudrun Hagen, Bodø kommune. (foredrag 13) 
Spørsmål og kommentarer 

1345 Stien videre ved DNT og FL (foredrag 14)

1400 Lunsj og vel hjem