STIKONFERANSEN

Stikonferansen er et ledd i DNT og FLs felles satsing for å sette stien på dagsorden. Konferansen ble første gang arrangert under Friluftslivets år 2015. Konferansen arrangeres annethvert år og setter stien i brei forstand på dagsorden.

Mål for konferansen:

• Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
• Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning
• Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
• Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
• Oppsummere og feire resultatene av Turskiltprosjektet
• Presentere virkemidler og redskap for stien videre etter turskiltprosjektet

Den Norske Turistforening : logo
Friluftrådenes Landsforbund : logo