Stier i kulturlandskapet – problemer og nytte for landbruket og hverdagsfriluftslivet – Margrete Ruud Skjeseth og Trygve Slagsvold Vedum

Margrete Ruud Skjeseth, Hamar og Hedemarken Turistforening og Trygve Slagsvold Vedum, grunneier og partileder Senterpartiet.

Ilsengstiene

Et samarbeidsprosjekt mellom HHT og Ilseng IL og 22 grunneiere. Ilseng er et lite tettsted som ligger i Stange kommune, grenser mot Hamar i nord, Løten i øst. Ilseng var en skjult perle med fire elver, Svartelva, Fura, Lageråa og Starelva som bare lå og ventet på å bli oppdaget – å gå langs rennende vann har flere sanselige dimensjoner for hverdagsfriluftslivet. Starelva renner gjennom våtmarksområdet Starene der Østlandets største ringmerkingsstasjon ligger, Starene Feltstasjon. Stedet Ilseng er ikke bortskjemt med stolt identitet og tilreisende som skryter av stedet.

Mange stier var opparbeidet, men sammenknytning manglet

Eksisterende stier og gamle ferdselsårer/driftsveier (i kulturlandskapet). Ilseng IL hadde lysløype og trimløyper i Ilsengmarka (stier i skog). Starene Feltstasjon (Norsk Ornitologisk forening) ligger midt i aktuelt stiområde. Mye god matjord og dyrket mark. Vi har tenkt mange alternative runder og tilførselsstier fra alle himmelretninger (se kart).

Ildsjeler og «se muligheter sammen»

2012: Initiativtager Hans Kroglund er innflytter til Ilseng og ser kvalitetene i dette geografiske området, kontakter og får på plass noen sentrale personer: HHT leder Margrete Ruud Skjeseth, HHT sti og kart Jan Schrøder, Ilseng IL som utbygger. Traseer blir kartlagt og et omfattende feltarbeid blir lagt ned for å finne fremkommelige stier og bruer over elvene. De viktigste grunneierne blir kontaktet først.

2013: Våren 2013 ble en travel tid sammen med grunneiere om trasevalg, konstruere bruer, økonomi og hvem skulle utføre jobben. Kun et fåtall sa nei til turstiene, men alternative traseer ble funnet.

2014: åpning i mai med 500 på fellestur. Og stadig finner vi utviklingsmuligheter og flere stier blir koblet innpå.

Finansiering

SMIL-midler vurdert men skrinlagt, ble opprettholdt kun for Farmenkoia, privat prosjekt grunneier.

Spillemidler nærmiljø og kommunal støtte Stange – grunnarbeid

Turskiltprosjektet Gjensidigestiftelsen og Hedmark fylkeskommune – skilt, merking og infotavler

Andre gaver/støtte: til beitepusser mm

Budsjett total ca 400.000 kr

DUGNAD!!! (massevis av timer): Ilseng IL, HHT, Ilseng fengsel (innsatte på oppdrag), frivillige fra nærmiljøet (grunneiere og andre aktive med og uten maskiner) – drift: stifaddere og Ilseng pluss + traktoravtale for beitepusserkjøring flere ganger i sesongen.

Grunneiere med aktivt landbruk

Grunneieravtaler 10 år (Turskiltprosjektet) og 20 år (spillemidler)

Stikkord:

Sammen om å finne gode løsninger for alle: møter, direkte kontakt, befaringer, dugnader, mailer, nettsideinfo, FB.

Styringsgruppe med alle parter. Skriftlighet – «hevd». Gamle synder bli synlige (søppel). Standard kontrakt grunneieravtaler – gjensidig informasjon og løsninger.

Beiter – må fungere for dyra, bonden, turgåere med og uten hund. Porter, alternativruter, vann, gjerder. God matjord betyr at det gror godt, stiene kjøres med beitepusser der det er mulig (bredde 1,9 m). Tre steder måtte vi gå over dyrket mark. (Farmenjordet ca 400m, Tofsrud 75m og ved Gjerde, jordet til Bjørby 100m). Vi unngår alle tun. Nærmiljøanlegg: opparbeiding av sti, grus, bygging av 11 bruer, hogst/rydding, flomvurderinger og elvekanter som er mulig å gå på pga senkning av elvene og opparbeiding av kanter over lang tid.

Nærmiljø friluftsliv

Tiden var moden for større fokus på friluftsliv i nærmiljøet. Turistforeningen, som mange andre har i de senere årene hatt bevissthet på folkehelse. Ilsengstiene imøtekommer dette på ulike vis.

De fleste har mindre enn 500m til en sti eller en tilførselsti. Stiene brukes også til skiløyper om vinteren. Flere badeplasser. Fire gapahuker. Farmenkoia, en ulåst koie med utedo og vedlager, driftes av HHT. Sju rasteplassbord. Mange mindre benker. Stiene har gjort at fiskeplasser har blitt mye mer tilgjengelig for flere, ikke bare de ivrige som uansett finner frem.

Brukerne: gående/løpende, syklende, trillende, ridende (en liten strekning innmark & elvekant er stengt for hester). Vise hensyn.

Informasjonskanaler

Infotavler og karttavler i terrenget (4 store, 150 treskilt, 15 karttavler, 35 infotavler temaer A3)

www.ilsengstiene.no Ilsengstiene har en hjemmeside der hovedopplysningene finnes.

www.facebook.com/ilsengstiene På FB har vi over 1100 følgere. De får oppdateringer når det er noe å fortelle, ikke for ofte. Det gjør at de forblir følgere og ikke melder seg av.

www.facebook.com/ilsengpluss En FB side med fokus på tirsdagskaffe Brukes også noe for å fortelle om dugnader. En noe mer lokal/intern side for opplysninger.

www.ut.no Ilsengstiene har 5-6 turer med beskrivelse og kart på denne portalen

www.hht.no Hjemmesiden til HHT, der finnes mye for turfolk.

To turpostkasser der brukerne skriver navn, trekker premier to ganger i året.

Ilsengstiene arrangementer

HHT fellesturer. En tur fast i mai

Siden åpningen har det vært på forskjellige steder FYSAK/turposter hvert år på Ilsengstiene

Mange andre legger turer til Ilsengstiene. Noen gjør det på egenhånd, noen ber om kjentmann.

Starene Feltstasjon. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ved Våtmarksgruppa har mellom 10-20 grupper til omvisning på Feltstasjonen.

«Fuglens dag»på Starene. En lørdag i mai er det Fuglens Dag med ringmerking, tursti med spørsmål, konkurranser, undersøke livet i dammen, fuglekassesnekkring og kaffeservering.

Ilseng Pluss. En uformell organisering av felles aktiviteter. Hver tirsdag felles kaffe/lunch på gapahuken på Bjørby kl. 12. Det møter opp alt fra 10 til 20 stk som prater og koser seg.

Last ned PDF

Tilbake