Reiseliv og stisykling—mulighet og samarbeid for friluftsliv og folkehelse – Haaken Christensen

Haaken Christensen, Innovasjon Norge

Aktiv ferie er i sterk vekst, og sykling er en av de raskest voksende aktivitetene. Innen sykling er terrengsykling er en raskt voksende aktivitet som drives av folk i alle aldre. I Norge selges det i dag 50% flere terrengsykler enn alpinski, og salget av fulldempede stisykler øker kraftig. Også internasjonalt utvikler terrengsyklingens popularitet seg nærmest eksplosivt, men aktiviteten er fortsatt å regne som ”ny” i norsk reiseliv. Etterspørselen etter sykkelopplevelser øker kraftig, både fra norske og internasjonale sykkelturister. I tillegg er sykling en trend i hverdagslivet, det er en grønn måte å komme seg frem på, det gir god folkehelse og fantastiske opplevelser i naturen. Stisykling er en friluftslivsopplevelse som er kommet for å bli.

Med utviklingen og innovasjon i utstyrsbransjen følger noen spennende muligheter. Nytt utstyr åpner nytt terreng, og mange oppsøker et mer adrenalinfylt, actionbasert og fartsfylt friluftsliv. Mange oppsøker nye steder i naturen, ofte uten nødvendig kompetanse. Dette medfører nye krav til sikkerhet, og økt behov for kursing, guiding, informasjon, merking og skilting. For å kunne styre ferdselen til områder som tåler økt trafikk, vil det enkelte steder være behov for mer tilrettelegging og forebyggende tiltak. Det er snakk om enkel infrastruktur og tilrettelegging som vil minimere slitasje, øke sikkerheten og bidra til å få flere ut på tur – både turister og friluftsfolk.

Utviklingen gjør også at grensen mellom friluftsliv og reiseliv blir mer diffus. Vi ser en kommersialisering av aktiviteter, og konkurransetrenden fører til at naturen blir mer sportifisert. Felles for alle som deltar er at alle har samme mål om å få gode opplevelser i naturen. Der vandrere som regel har et konkret mål for sin tur – en varde, hytte eller en topp, handler stisykling om å nyte selve stien. Vi kan her trygt si at det er veien som er målet. Små variasjoner i underlag, tekniske utfordringer i klatringer og nedoverbakker og fart kombinert med mestringsfølelse er viktige elementer i en stisykkelopplevelse.

For reiselivet handler det om å utvikle bærekraftige, lokale sykkelopplevelser som kan skape verdi på flere måter. Attraktive tilbud med lokale guider, lokale attraksjoner som er unike for destinasjonen, og lokal mat, slik at destinasjonen tilbyr en opplevelse som viser fram den lokale egenarten. Skal vi lykkes med en bærekraftig sykkelturisme må utviklingen skje på en måte som er bærekraftig for både naturen, lokalbefolkningen og destinasjonene. Det er den delen av utviklingen innen sykkelturismen som er mest utfordrende: Hvordan tilrettelegge for større volum og de konsekvensene det gir for naturen og ressursene på destinasjonene. Med kunnskap, enkel tilrettelegging, styring av ferdsel og sunn fornuft, vil vi kunne klare å styre utviklingen i riktig retning. Det vil gi verdiskaping for reiselivet, gode opplevelser for både turister og friluftsfolk, og god folkehelse i hvert tråkk

Last ned PDF

Tilbake