Nasjonale Turiststier – svaret på reiselivets sti-utfordringer? – Bente Rønning

Bente Rønning, Miljødirektoratet

Bakgrunn

Sommeren 2016 har reiselivet i Norge økt gledelig mye. Mange nordmenn har lagt ferieturen til eget hjemland og utenlandske besøkende har også strømmet til. I markedsføringen av Norge preger naturopplevelser bildene. Luftige turmål med muligheten for spektakulære bilder blir delt på sosiale media. Disse mediene er effektive og informasjonen spres meget raskt. Bildene har ført til stort trykk på enkelte turmål slik som Prekestolen og Trolltunga. Det er flott på mange vis. Folk kommer seg på tur og det blir klingende mynt i kassa.

Utfordringer

Den eksplosive veksten i antall besøkende gir også utfordringer. Manglende parkeringsplasser, toalettfasiliteter og søppelhåndtering, ufremkommelige stier med fare for ras og turister som ikke er godt nok forberedt på turen. Alt dette kan snu fra en fantastisk turopplevelse, til dårlig og i verste fall skadelig utfall. Mange redningsaksjoner er dyrt for politi, redningsselskaper og kommuner og i tillegg er det en stor belastning for de mange frivillige hjelperne i fjellet. Det førte til mange oppslag i medier og diskusjoner knyttet til redningsaksjoner, forsøpling, allemannsretten og den tradisjonelle turtradisjonen.

Nasjonale tur(ist)stier

Trygve Sunde Kolderup, daglig leder i turoperatøren Hvitserk, lanserte på slutten av sommeren 2016 en ide om å se tilstrømningen av turister som en mulighet? Var det mulig å lære av Nasjonale turistveier? Var det mulig å satse på høy kvalitet og nyskapende arkitektur for å lage enda bedre attraksjoner ut av disse populære turene. Skal vi satse på nasjonale turiststier?

Budsjettforliket

Gjennom budsjettforliket i begynnelsen av desember 2016 ble denne ideen omfavnet og det ble gitt 7,5 millioner i tilskuddsmidler til nasjonale turstier over en av Miljødirektoratet sine budsjettposter. Midlene for 2017 skal gå til områder med betydelig andel internasjonale besøkende hvor utfordringene er størst knyttet til slitasje, sikkerhet, informasjon osv. Tre områder var nevnt spesielt, Preikestolen, Trolltunga og Kjerag. Det er derfor ikke rom for mange prosjekter. I tillegg vet vi at mange områder har de samme utfordringene som disse tre, om enn i en annen størrelsesorden og med andre forutsetninger.

Last ned PDF

Tilbake