STIKONFERANSEN

Stikonferansen er et ledd i DNT og FLs felles satsing for å sette stien på dagsorden. Konferansen ble første gang arrangert under Friluftslivets år 2015. Konferansen arrangeres annethvert år og setter stien i brei forstand på dagsorden.

Den Norske Turistforening : logo
Friluftrådenes Landsforbund : logo